ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป

NAT FLOWER

NAT FLOWER

ดอกไม้หอม  

สินค้าโอทอป 29 รายการ
ขนมเปี๊ยะกุหลาบภัสสรณ์

ขนมเปี๊ยะกุหลาบภัสสรณ์

ขนมเปี๊ยะกุหลาบไส้ถั่วไข่เค็ม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
งานเจียรไนพลอย

งานเจียรไนพลอย

เครื่องประดับ (หินสี)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินชุมชนเกาะยม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินชุมชนเกาะยม

ดอกไม้ประดิษฐจากดินไทย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีเย็บผ้า

กลุ่มสตรีเย็บผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย (พวงมาลัยดิน)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มข้าวพื้นเมือง

กลุ่มข้าวพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มเกษตรกรขนมไทยเพชรนภา

กลุ่มเกษตรกรขนมไทยเพชรนภา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ