ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

อำนาจดอกไม้อบหอม (บุหงา)

อำนาจดอกไม้อบหอม (บุหงา)

ดอกไม้อบหอม (บุหงา)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อนันต์ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน

อนันต์ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน

ปุ๋ยอินทรีย์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำมันริดสีดวงตราเลียงผา

น้ำมันริดสีดวงตราเลียงผา

น้ำมันริดสีดวง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมูยอเยอรมันพริกไทดำ สลักจิตร

หมูยอเยอรมันพริกไทดำ สลักจิตร

หมูยอ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำดื่มดอนโม่

น้ำดื่มดอนโม่

น้ำดื่มดอนโม่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เกษตรแสนดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรแสนดี

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำไบโออาเล็ก 500  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไพรีย์งานประดิษฐ์จากผ้า

ไพรีย์งานประดิษฐ์จากผ้า

งานประดิษฐ์จากผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วันเพ็ญน้ำมันเหลืองสมุนไพร

วันเพ็ญน้ำมันเหลืองสมุนไพร

น้ำมันเหลืองสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้าฝ้าย (นางนงลักษณ์  ศิรินนท์)

กระเป๋าผ้าฝ้าย (นางนงลักษณ์ ศิรินนท์)

กระเป๋าผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

ผักไร้ดินปลอดสารพิษ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เชาวลิตผลไม้สมุนไพรแช่บ๊วย

เชาวลิตผลไม้สมุนไพรแช่บ๊วย

ฝรั่งแช่บ๊วยแม่ตลุ่ม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วราภรณ์ดอกไม้ประดิษฐ์

วราภรณ์ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกลิลลี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ