ผู้ผลิตโอทอป นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายทาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายทาง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ขนมดอกจอกผสมงาดำ

ขนมดอกจอกผสมงาดำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะม่วงอบน้ำผึ้ง

มะม่วงอบน้ำผึ้ง

มะม่วงอบน้ำผึ้ง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนท์

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนท์

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ใบกระเพราซิกตี้นู้ดเดิ้ล แอนด์ พิซซ่า

ใบกระเพราซิกตี้นู้ดเดิ้ล แอนด์ พิซซ่า

พิซซ่าโรตีหน้าต่างๆ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระจูดไทย

กระจูดไทย

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
หัตถกรรมเรือเล็ก

หัตถกรรมเรือเล็ก

หัตถกรรมเรือเล็ก  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง

ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นิทฐิณัฐฏ์ Recycled Paper Rroducts

นิทฐิณัฐฏ์ Recycled Paper Rroducts

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ