ผู้ผลิตโอทอป นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทุเรียนกวนบ้านบูเกะ

กลุ่มทุเรียนกวนบ้านบูเกะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทุเรียนกวนอิลยัส

ทุเรียนกวนอิลยัส

ทุเรียนกวน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มน้ำพริกส้มแขก

กลุ่มน้ำพริกส้มแขก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็ง ไอซ์โรตี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะสวาด

กลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะสวาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ - โคกใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ - โคกใน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ซาราห์ & นิง อาหรับ

ซาราห์ & นิง อาหรับ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โกเด้นท์ ลีฟ การ์เด้น

โกเด้นท์ ลีฟ การ์เด้น

กรอบรูปใบไม้สีทอง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
เฟรมเฮาส์

เฟรมเฮาส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมเยาวชน

กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมเยาวชน

กรอบรูป  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ