ผู้ผลิตโอทอป น่าน

ผู้ผลิตโอทอป

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
บัวทองผ้าไทย

บัวทองผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พงศกรผ้าฝ้าย

พงศกรผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านส้านเหนือ

กลุ่มทอผ้าบ้านส้านเหนือ

ผ้าทอลายน้ำไหล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน

กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ทอผ้าพื้นเมืองบ้านฝายมูล

ทอผ้าพื้นเมืองบ้านฝายมูล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านจันทร์ขาวดาวสวย

ร้านจันทร์ขาวดาวสวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ