ผู้ผลิตโอทอป บึงกาฬ

ผู้ผลิตโอทอป

ข้าวเม่าแปรรูปดาราแม่น้อย

ข้าวเม่าแปรรูปดาราแม่น้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว

ผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กรงดักจับแมลงวัน

กรงดักจับแมลงวัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมง

ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกนรก (นางถวิล นาลา)

น้ำพริกนรก (นางถวิล นาลา)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี

กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ