ผู้ผลิตโอทอป ปทุมธานี กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพชุมชนรังสิต

กลุ่มอาชีพชุมชนรังสิต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มยมลพรหมี่กรอบ

กลุ่มยมลพรหมี่กรอบ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลคลองพระอุดม

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งวัสดุธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 58 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่ หมู่ที่ 15

กลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่ หมู่ที่ 15

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์

วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์  

สินค้าโอทอป 44 รายการ