ผู้ผลิตโอทอป ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป

การบูรนวพร (N-Herbs)

การบูรนวพร (N-Herbs)

การบูร  

สินค้าโอทอป 28 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์

วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ยาน้ำมันตราอาแปะปู่

ยาน้ำมันตราอาแปะปู่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้

 

สินค้าโอทอป 52 รายการ
กระเป๋าหนังวัว (นายวิรุจน์ พิลาพรม)

กระเป๋าหนังวัว (นายวิรุจน์ พิลาพรม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
บจก.เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ฟู้ดส์จำกัด

บจก.เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ฟู้ดส์จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด

แก้วเบียร์  

สินค้าโอทอป 19 รายการ
ดอกบัวสดอบแห้ง (นางรุจิรา เดชสูงเนิน)

ดอกบัวสดอบแห้ง (นางรุจิรา เดชสูงเนิน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยเพียงออ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ