ผู้ผลิตโอทอป ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 34 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์  

สินค้าโอทอป 44 รายการ
กระเป๋าหนัง (นายสำเนียง แสงขรรค์ชัย)

กระเป๋าหนัง (นายสำเนียง แสงขรรค์ชัย)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์

วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตรองเท้าหนังแท้

กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตรองเท้าหนังแท้

 

สินค้าโอทอป 52 รายการ
บริษัท บี.เอส.วี. หัตถกรรม จำกัด

บริษัท บี.เอส.วี. หัตถกรรม จำกัด

ชุดช้อนด้ามมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านปลายทางไลฟ์ (Plaitanglife)

ร้านปลายทางไลฟ์ (Plaitanglife)

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
บริษัท คาเซ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท คาเซ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คาเซ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
สุภัชชาผ้าห่มทอมือ

สุภัชชาผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่ม  

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 69 รายการ
วิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

วิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ