ผู้ผลิตโอทอป ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป

โคมไฟระย้าดอกประจำยาม

โคมไฟระย้าดอกประจำยาม

โคมไฟระย้าดอกประจำยาม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แท่นยืนเพื่อสุขภาพ

แท่นยืนเพื่อสุขภาพ

แท่นยืนเพื่อสุขภาพ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพแม่บ้านสนั่นรักษ์

กลุ่มอาชีพแม่บ้านสนั่นรักษ์

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ
กลุ่มดอกบัว

กลุ่มดอกบัว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โคมไฟกะลามะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าว

โคมไฟกะลามะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะ

พรมเช็ดเท้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้าหมู่ 6 บางพูน

กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้าหมู่ 6 บางพูน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ

กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
เครื่องปั้นดินเผาประดับผ้าไหม

เครื่องปั้นดินเผาประดับผ้าไหม

เครื่องปั้นดินเผาประดับผ้าไหม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศศินันท์งานไม้ป้ายอักษร

ศศินันท์งานไม้ป้ายอักษร

ป้ายไม้  

สินค้าโอทอป 9 รายการ