ผู้ผลิตโอทอป ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทองตำบลหินเหล็กไฟ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านดาราทองตำบลหินเหล็กไฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แอพไซน์ คอสเมติกส์ (AppSci Cosmetics)

แอพไซน์ คอสเมติกส์ (AppSci Cosmetics)

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นวกรกะลาโมเสก

นวกรกะลาโมเสก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลาย

กลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลาย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ไร่ดินไทย

ไร่ดินไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กิจการสมุนไพรไทยมุสลิมต้นเกตุ

กิจการสมุนไพรไทยมุสลิมต้นเกตุ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

 

สินค้าโอทอป 32 รายการ
ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์

ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ