ผู้ผลิตโอทอป ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป

ปมไส้ปลา

ปมไส้ปลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง)

กลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปปลากะตักบ้านท่าสู

กลุ่มแปรรูปปลากะตักบ้านท่าสู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก

กลุ่มส้มแขกคำแก้วบ้านทรายขาวออก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ถั่วทอดโบราณ

ถั่วทอดโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มต่อเรือกอและเล็กจำลอง

กลุ่มต่อเรือกอและเล็กจำลอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าเอนกประสงค์

กลุ่มกระเป๋าเอนกประสงค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลูกหยีฮามีดะ

ลูกหยีฮามีดะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ