ผู้ผลิตโอทอป พระนครศรีอยุธยา

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

กลุ่มมีดอรัญญิก วินัยรวยเจริญ

 

สินค้าโอทอป 40 รายการ
กลุ่มจักสานไทยโบราณ

กลุ่มจักสานไทยโบราณ

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
มะขามคุณบุ๋ม

มะขามคุณบุ๋ม

มะขามคลุก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาหารแปรรูป

กลุ่มอาหารแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชุมชนตลาดบ้านสร้าง

ชุมชนตลาดบ้านสร้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รสสถิต

รสสถิต

เต้าหู้นมสด  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช

กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่

กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านบางนมโคเฟรมมิ่ง

ร้านบางนมโคเฟรมมิ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หัตถกรรมบ้านใหญ่

หัตถกรรมบ้านใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นางชูจิตร์ สะมะโน

นางชูจิตร์ สะมะโน

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา

กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ