ผู้ผลิตโอทอป พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป

มะขามป้อมอบแห้ง (นางสุปรียา เกษมรัชดารักษ์)

มะขามป้อมอบแห้ง (นางสุปรียา เกษมรัชดารักษ์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยอดจันทร์การผลิตดี

ยอดจันทร์การผลิตดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสหกรณ์ธรรมชาติศุภนิมิคจุน จำกัด หมู่ที่ 1

กลุ่มสหกรณ์ธรรมชาติศุภนิมิคจุน จำกัด หมู่ที่ 1

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
หจก.ข้าวสร้างสุข

หจก.ข้าวสร้างสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิรัชผ้าชาวเขาแปรรูป

วิรัชผ้าชาวเขาแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าเขียนเทียน

เสื้อผ้าเขียนเทียน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จุรีพร ผ้าฝ้าย

จุรีพร ผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ