ผู้ผลิตโอทอป พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านดอนบาติก

ร้านดอนบาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แกงไตปลาแห้ง (นางสาวนพรัตน์  สมจิตร)

แกงไตปลาแห้ง (นางสาวนพรัตน์ สมจิตร)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลำในใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบ้านขนมครูเอกลานข่อย

กลุ่มบ้านขนมครูเอกลานข่อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นันท์ขนมไทย

นันท์ขนมไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพิณทองเพื่อการผลิต

กลุ่มพิณทองเพื่อการผลิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านปากพะยูนรังนกแท้เพื่อสุขภาพ

ร้านปากพะยูนรังนกแท้เพื่อสุขภาพ

รังนก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
หสม.หมอแผนไทยพัทลุง

หสม.หมอแผนไทยพัทลุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ