ผู้ผลิตโอทอป พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ร้านปลาร้าเจ้แป๊ว2

ร้านปลาร้าเจ้แป๊ว2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.วังพิกุลไวน์

หจก.วังพิกุลไวน์

ไวน์  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็ก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

 

สินค้าโอทอป 35 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์

วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพรสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ