ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์

กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ศูนย์ศิลปะภูการ์ PHUKET ART

ศูนย์ศิลปะภูการ์ PHUKET ART

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา

กลุ่มเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ (อิศวร)

กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ (อิศวร)

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเม็ดมะม่วงคั่วไพลิน

กลุ่มเม็ดมะม่วงคั่วไพลิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีสะปำ

กลุ่มพัฒนาสตรีสะปำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกะลาราไวย์

กลุ่มกะลาราไวย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสับปะรด~

กลุ่มสับปะรด~

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ