ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล

ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล

ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คำมีหัตถกรรมมุก

คำมีหัตถกรรมมุก

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย  

สินค้าโอทอป 31 รายการ
ลูกชิ้นปลาภิญโญ

ลูกชิ้นปลาภิญโญ

ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น (ฮือก้วย)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขนมเต้าซ้อไส้ไข่เค็ม โก้จ๋าย

ขนมเต้าซ้อไส้ไข่เค็ม โก้จ๋าย

ขนมพื้นเมืองตะกั่วป่า เต้าซ้อไส้ไข่เค็ม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไอซ์แลนด์ซาฟารี

ไอซ์แลนด์ซาฟารี

ให้บริการนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์บนหลังช้าง ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร  

สินค้าโอทอป 0 รายการ