ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

เจ-นิ ภูเก็ต อโรโปรดักส์

เจ-นิ ภูเก็ต อโรโปรดักส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท พรีม่าเพิร์ล จำกัด

บริษัท พรีม่าเพิร์ล จำกัด

ประดับมุก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ซูนียะห์เพิร์ล

ซูนียะห์เพิร์ล

เครื่องประดับไข่มุก  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มเม็ดมะม่วงคั่วไพลิน

กลุ่มเม็ดมะม่วงคั่วไพลิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ

กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ

กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีสะปำ

กลุ่มพัฒนาสตรีสะปำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านหัตถกรรมภูมิ-ฟ้า

บ้านหัตถกรรมภูมิ-ฟ้า

เครื่องใช้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
มงคลทิพย์ (ร้านมงคลทิพย์ ซูวีเนียร์)

มงคลทิพย์ (ร้านมงคลทิพย์ ซูวีเนียร์)

จักสานกระจูด  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้าน 111 ภูเก็ตอาร์ตแกลลอรี่

ร้าน 111 ภูเก็ตอาร์ตแกลลอรี่

ภาพสีน้ำมัน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มกะลาราไวย์

กลุ่มกะลาราไวย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านการหยีภูเก็ตน้องโอ

ร้านการหยีภูเก็ตน้องโอ

กาหยี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสับปะรด~

กลุ่มสับปะรด~

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ