ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
โลบะภูเก็ต

โลบะภูเก็ต

โลบะภูเก็ต  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กสิกรรมไร้สารพิษบางโรง

กสิกรรมไร้สารพิษบางโรง

กสิกรรม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบางเทานอก

กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบางเทานอก

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์กะทู้ จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์กะทู้ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

กลุ่มอาชีพสตรีอ่าวมะขาม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์

กลุ่มดอกไม้เกล็ดปลาราไวย์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สาวิตรีเครื่องประดับมุก

สาวิตรีเครื่องประดับมุก

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย

ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย

ผ้ามัดย้อม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก

กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บ้านปิยวรรณ

บ้านปิยวรรณ

ขนมเต้าส้อบ้านปิยวรรณ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ