ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านราไวย์ไข่มุก

ร้านราไวย์ไข่มุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมมุกภูเก็ต

กลุ่มหัตถกรรมมุกภูเก็ต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
เครื่องประดับมุกมังกรแก้ว

เครื่องประดับมุกมังกรแก้ว

เครื่องประดับมุก เครื่องเงิน พลอยสี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
บ.เดอะแคชชูวี่ภูเก็ต ประเทศไทยจำกัด

บ.เดอะแคชชูวี่ภูเก็ต ประเทศไทยจำกัด

แคชชูวี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัทภูเก็ตไวน์เนอรี่จำกัด

บริษัทภูเก็ตไวน์เนอรี่จำกัด

ไวน์ผลไม้  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
บริษัทศรีศุภลักษณ์ออคิด จำกัด

บริษัทศรีศุภลักษณ์ออคิด จำกัด

ขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำครบวงจร ตั้งแต่ปลูกนำมาแปรรูปและเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ขนมเต้าส้อ บ้านปิยวรรณ

ขนมเต้าส้อ บ้านปิยวรรณ

ขนมเต้าส้อ บ้านปิยวรรณ  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ยิ่งบาติกเพ้นท์

ยิ่งบาติกเพ้นท์

เสื้อเชิ้ตบาติก  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า

ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า

ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
จานมุกใส่ผลไม้

จานมุกใส่ผลไม้

จานมุกใส่ผลไม้  

สินค้าโอทอป 5 รายการ