ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

หอยเป่าฮื้อไทยนำแดงสำเร็จรูป

หอยเป่าฮื้อไทยนำแดงสำเร็จรูป

หอยเป๋าฮื้อไทยน้ำแดงสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มพาราบาติก

กลุ่มพาราบาติก

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพมินดาบาติก

กลุ่มพัฒนาอาชีพมินดาบาติก

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ร้านคุณจ๋า

ร้านคุณจ๋า

ขนมเต้าส้อ, แกงไตปลาแห้ง, น้ำพริกกุ้งเสียบ, ปลาฉิ้งฉ้าง ฯลฯ  

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มสตรีเกาะค้างคาว

กลุ่มสตรีเกาะค้างคาว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ่อแร่บาติก

บ่อแร่บาติก

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก (เสื้อ-ผ้าชิ้น)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากมุก

ผลิตภัณฑ์จากมุก

เครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์จากมุก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มบาติกศรีสุนทรสร้างสรรค์

กลุ่มบาติกศรีสุนทรสร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หัตถกรรมจากเปลือกหอย

หัตถกรรมจากเปลือกหอย

กระเป๋าหอยงวงช้าง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต

กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ