ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านมุสลิมบ้านบางโรง

กลุ่มแม่บ้านมุสลิมบ้านบางโรง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าจีนร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าจีนร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ร้านมุกภูเก็ต

ร้านมุกภูเก็ต

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2~

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2~

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก

กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า

ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด

บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด

อาหารแปรรูป  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว

กลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เฉาก๊วยเยลลี่

เฉาก๊วยเยลลี่

เฉาก๊วยเยลลี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ