ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้บาน ภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้บาน ภูเก็ต

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะสิเหร่เสน่หา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะสิเหร่เสน่หา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำมันหัวไพล

น้ำมันหัวไพล

น้ำมันหัวไพล  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีจักสานกกบ้านพรุสมภาร

กลุ่มสตรีจักสานกกบ้านพรุสมภาร

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หัตถกรรมแก้วเป่า

หัตถกรรมแก้วเป่า

แก้วเป่า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัทภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม

บริษัทภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม

ผลิตซอสหอยเป๋าฮื้อ และหอยเป๋าฮื้อแช่แข็ง  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ร้านจันทร์แสง

ร้านจันทร์แสง

ซีอิ้วดำ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแกะสลักหนังตลุง

กลุ่มแกะสลักหนังตลุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับมุก

เครื่องประดับมุก

สร้อยคอมุก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล

ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล

ผลิตภัณฑ์จากเทียนเจล  

สินค้าโอทอป 1 รายการ