ผู้ผลิตโอทอป ภูเก็ต SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ

กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ

กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านหัตถกรรมภูมิ-ฟ้า

บ้านหัตถกรรมภูมิ-ฟ้า

เครื่องใช้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
มงคลทิพย์ (ร้านมงคลทิพย์ ซูวีเนียร์)

มงคลทิพย์ (ร้านมงคลทิพย์ ซูวีเนียร์)

จักสานกระจูด  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้าน 111 ภูเก็ตอาร์ตแกลลอรี่

ร้าน 111 ภูเก็ตอาร์ตแกลลอรี่

ภาพสีน้ำมัน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านการหยีภูเก็ตน้องโอ

ร้านการหยีภูเก็ตน้องโอ

กาหยี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
โลบะภูเก็ต

โลบะภูเก็ต

โลบะภูเก็ต  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กสิกรรมไร้สารพิษบางโรง

กสิกรรมไร้สารพิษบางโรง

กสิกรรม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สาวิตรีเครื่องประดับมุก

สาวิตรีเครื่องประดับมุก

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย

ธัญชนกผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย

ผ้ามัดย้อม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก

กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก

ผ้าบาติก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บ้านปิยวรรณ

บ้านปิยวรรณ

ขนมเต้าส้อบ้านปิยวรรณ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านราไวย์ไข่มุก

ร้านราไวย์ไข่มุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ