ผู้ผลิตโอทอป มหาสารคาม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผ้าฝ้ายแปรรูปกุดรัง

กลุ่มผ้าฝ้ายแปรรูปกุดรัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเครื่องประดับบ้านโนนยาง

กลุ่มเครื่องประดับบ้านโนนยาง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มงานประดิษฐ์ไหมพรม

กลุ่มงานประดิษฐ์ไหมพรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้้อผ้าบ้านกำพี้ ม.1 ม.12

กลุ่มตัดเย็บเสื้้อผ้าบ้านกำพี้ ม.1 ม.12

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหมวกไหมพรม

กลุ่มหมวกไหมพรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายหนองจิกพัฒนา

กลุ่มทอผ้าฝ้ายหนองจิกพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มกระเป๋าสายทอง  หมู่ 1 บ้านลาด

กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ 1 บ้านลาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ 22

กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ 22

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ