ผู้ผลิตโอทอป ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

นำอ้อยพลาสเจอร์ไรส์ GPS Location : 13.884609, 99.902693  

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี (อุษาตุ๊กตา)   (Photharamtoys)

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี (อุษาตุ๊กตา) (Photharamtoys)

ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์, ตุ๊กตาผ้าร่ม พิกัด GPS : 13.706869, 99.872669 U-Sa Toys/ Photharam Toys : 44/1 Moo 4, Baan Lueak Sub-District, Photharam District, Ratchaburi 70120. Contact : Urasa Lhaochoti Tel : +66 9 925-5962, +66 32 233024, +66 32 347884 Fax : 66 32 347200  

สินค้าโอทอป 171 รายการ
กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เบญญาดา  อาภากุลศิริ

เบญญาดา อาภากุลศิริ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข

กลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
หจก.สุขขี แฮนดิคราฟท์

หจก.สุขขี แฮนดิคราฟท์

เฟอร์นิเจอร์หวาย  

สินค้าโอทอป 19 รายการ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว ตำบลอ่างทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว ตำบลอ่างทอง

 

สินค้าโอทอป 22 รายการ