ผู้ผลิตโอทอป ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าบ้านชุกหว้า

กลุ่มทอผ้าบ้านชุกหว้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไข่เค็มบ้านเขาประทับช้าง

กลุ่มไข่เค็มบ้านเขาประทับช้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บรองเท้าแก้มอ้น หมู่3

กลุ่มตัดเย็บรองเท้าแก้มอ้น หมู่3

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มขนมหวานตาลคู่

กลุ่มขนมหวานตาลคู่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย

กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสับปะรดบ้านพุบอน

กลุ่มพัฒนาสับปะรดบ้านพุบอน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพทำผ้ามัดย้อม

กลุ่มอาชีพทำผ้ามัดย้อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสัปปะรดบ้านทุ่งมะลิคร้อ

กลุ่มพัฒนาสัปปะรดบ้านทุ่งมะลิคร้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง

กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตน้ำตาลมะพร้าว

ผลิตน้ำตาลมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว ผลิตจากมะพร้าวแท้ อยู่ในรูปเป็นน้ำตาลปึก (ถ้วยตะไล) มีรสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มประเภทพันธ์ไม้ (แคลตัส)

กลุ่มประเภทพันธ์ไม้ (แคลตัส)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม~

กลุ่มแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม~

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย ต.คูบัว

กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย ต.คูบัว

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม

ร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม

เป็นร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณริมคลอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่นหมวก กระเป๋า เครื่องจักสาน ผ้าไหม และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ฯลฯ  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มน้ำตาลมะพร้าว

กลุ่มน้ำตาลมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนดอนกระเบื้อง

กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนดอนกระเบื้อง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำตาลมะพร้าว

กลุ่มน้ำตาลมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงไก่ไข่

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงไก่ไข่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมกรงนกบ้านหนองเกตุ

กลุ่มหัตถกรรมกรงนกบ้านหนองเกตุ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าหนังใส่สตางค์

กระเป๋าหนังใส่สตางค์

เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าใส่สตางค์ มีทั้งของผู้ชาย และผู้หญิง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเย็บกระเป๋าหนัง

กลุ่มเย็บกระเป๋าหนัง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์

กลุ่มอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพเย็บกระเป๋าหนัง

กลุ่มอาชีพเย็บกระเป๋าหนัง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านโคกแขก

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านโคกแขก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสานตะกร้าใส่ไก่ชน

กลุ่มสานตะกร้าใส่ไก่ชน

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทำที่นอน

กลุ่มแม่บ้านทำที่นอน

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
ชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มผลิตผ้าทอมือ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มรองเท้านินจา

กลุ่มรองเท้านินจา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรองเท้าหนังสตรี

กลุ่มรองเท้าหนังสตรี

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทำผ้าไหมบาติก

กลุ่มทำผ้าไหมบาติก

 

สินค้าโอทอป 31 รายการ
กลุ่มรองเท้าหนังแท้

กลุ่มรองเท้าหนังแท้

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
หจก. โรงสีเกษตรธัญญา

หจก. โรงสีเกษตรธัญญา

รับซื้อข้าวเปลือกผ่านกระบวนการสี จนมาเป็นข้าวสารตราสี่ดอกบัวและข้าวสารตราเซฟ  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มผู้ค้าผ้าอำเภอบ้านโป่ง

กลุ่มผู้ค้าผ้าอำเภอบ้านโป่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชมรมผู้ต่อตัวถังรถบัสอำเภอบ้านโป่ง

ชมรมผู้ต่อตัวถังรถบัสอำเภอบ้านโป่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

กลุ่มกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชมรมดินหอมมะลิ  (ศูนย์ฯบ้านโป่ง)

ชมรมดินหอมมะลิ (ศูนย์ฯบ้านโป่ง)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลิตของชำร่วย  และเครื่องประดับงานประดิษฐ์

กลุ่มผลิตของชำร่วย และเครื่องประดับงานประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
Ratchaburi Textile Development Co., Ltd.(B2B)

Ratchaburi Textile Development Co., Ltd.(B2B)

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีทำกล้วยอบน้ำผึ้ง

กลุ่มอาชีพสตรีทำกล้วยอบน้ำผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปปลาร้า

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปปลาร้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลิตรองเท้าหนังเทียม

กลุ่มผลิตรองเท้าหนังเทียม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรงสีข้าวตั้งฮัวงวด

โรงสีข้าวตั้งฮัวงวด

รับซื้อข้าวจากเกษตรกรทำนา เข้าสีแล้วขายข้าวสารให้กับพ่อค้าเพื่อไปบรรจุหีบห่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มงานหัตถศิลป์ อ.บ้านบึง

กลุ่มงานหัตถศิลป์ อ.บ้านบึง

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าโหลและตุ๊กตา

กลุ่มเย็บผ้าโหลและตุ๊กตา

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ชมพู่ทูลเกล้า

ชมพู่ทูลเกล้า

เป็นชมพู่พันธ์ทูลเกล้า ผลิตแล้วส่งห้างสรรพสินค้า  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเลี้ยงสัตว์

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มทำนา

กลุ่มทำนา

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มร้านค้าชุมชน

กลุ่มร้านค้าชุมชน

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
บริษัทเฮ้าส์ ออฟ วู๊ด จำกัด

บริษัทเฮ้าส์ ออฟ วู๊ด จำกัด

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ เช่น เขียง  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริทวี พาร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริทวี พาร์ค

จัดสรรที่ดินเปล่า  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ศูนย์ผลิตภัณฑ์

เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในเขตอำเภอจอมบึง เช่นอาหาร ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องปั้นดินเผา สินค้าเกษตรแปรรูป รองเท้า ผ้าขาวม้า เป็นต้น โดยใช้ระบบของฝาก  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มอาชีพตะกร้าก้านมะพร้าว

กลุ่มอาชีพตะกร้าก้านมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มแกะสลักหนังใหญ่

กลุ่มแกะสลักหนังใหญ่

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
Praphan Ceramica Co., Ltd.(B2B)

Praphan Ceramica Co., Ltd.(B2B)

ผลิตภัณฑ์เซรามิค  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
Hand & Heart Co., Ltd.(B2B)

Hand & Heart Co., Ltd.(B2B)

กล่องเก็บขนมปัง  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
First Canned Food (Thai) Co., Ltd.(B2B)

First Canned Food (Thai) Co., Ltd.(B2B)

น้ำมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มสตรีทำพิมเสนน้ำ

กลุ่มสตรีทำพิมเสนน้ำ

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มแปรรูปน้ำมะพร้าวบ้านบางนางสูญ

กลุ่มแปรรูปน้ำมะพร้าวบ้านบางนางสูญ

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มกังหันลม

กลุ่มกังหันลม

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง

กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มสตรีทำกะละแม

กลุ่มสตรีทำกะละแม

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
บ้านบางกล้วย  หมู่ที่  ๑

บ้านบางกล้วย หมู่ที่ ๑

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ