ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองหินใหญ่

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองหินใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผ้าไทยไข่แก้ว

กลุ่มผ้าไทยไข่แก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิตบ้านเหล่าล้อ

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิตบ้านเหล่าล้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วาวี101

วาวี101

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
มุกเมืองศรี

มุกเมืองศรี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ