ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าสไบลายขิต

กลุ่มทอผ้าสไบลายขิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ