ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเข็ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเข็ง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านลอมคอม

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านลอมคอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนเดื่อ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 10

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 10

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มด้วยมือแม่

กลุ่มด้วยมือแม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ