ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าสวนปอ หมุ่ที่ 6

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าสวนปอ หมุ่ที่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ

กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง

วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อแกพัฒนา

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อแกพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101

กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มแกะสลักขึ้นรูปทองเหลือง

กลุ่มแกะสลักขึ้นรูปทองเหลือง

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเย็บเศษผ้า

กลุ่มเย็บเศษผ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ