ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าลำดวน ชาญสมร

กระเป๋าลำดวน ชาญสมร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตรัก

ผลิตรัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้า (นางปภาดา ศรีคลัง)

กระเป๋าผ้า (นางปภาดา ศรีคลัง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าแฟชั่น

กระเป๋าแฟชั่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธูปหอมศิริยากร

ธูปหอมศิริยากร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมอนเพื่อสุขภาพ

หมอนเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าววิถีอินทรีย์

ข้าววิถีอินทรีย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำจิ้มตราแม่ศุภจิต

น้ำจิ้มตราแม่ศุภจิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพตัดเย็บรองเท้า

กลุ่มอาชีพตัดเย็บรองเท้า

รองเท้าหนังสตรี  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

ข้าว  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ขนมอบแห้ง

ขนมอบแห้ง

ขนมอบแห้ง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ