ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองหินใหญ่

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองหินใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผ้าไทยไข่แก้ว

กลุ่มผ้าไทยไข่แก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าลำดวน ชาญสมร

กระเป๋าลำดวน ชาญสมร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิตบ้านเหล่าล้อ

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิตบ้านเหล่าล้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.เซียกรุ๊ปร้อยเอ็ด

หจก.เซียกรุ๊ปร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์สาโทร้อยเอ็ด ผลิตจากข้าวเหนียวดำและเชื้อแป้งสมุนไพร หมักโดยกรรมวิธีสูตรโบราณ  

สินค้าโอทอป 0 รายการ