ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตแคปหมูสกายแล็ป

กลุ่มผลิตแคปหมูสกายแล็ป

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถสตรีศรีสว่าง

กลุ่มหัตถสตรีศรีสว่าง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มผ้ายกดอกบ้านฮ่องแฮ่

กลุ่มผ้ายกดอกบ้านฮ่องแฮ่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผ้าลายขิตผ้าพันคอ

วิสาหกิจชุมชนผ้าลายขิตผ้าพันคอ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเม่บ้านเขวาชี

กลุ่มเม่บ้านเขวาชี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้าย,ผ้าห่ม

กลุ่มทอผ้าฝ้าย,ผ้าห่ม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า ม.ค

กลุ่มทอผ้าขาวม้า ม.ค

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบ

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายบ้านหนองผือ

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายบ้านหนองผือ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มเมืองไม้บาติก

กลุ่มเมืองไม้บาติก

 

สินค้าโอทอป 25 รายการ