ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

วาวี101

วาวี101

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ผลิตรัก

ผลิตรัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มุกเมืองศรี

มุกเมืองศรี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าสไบลายขิต

กลุ่มทอผ้าสไบลายขิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระเป๋าผ้า (นางปภาดา ศรีคลัง)

กระเป๋าผ้า (นางปภาดา ศรีคลัง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ