ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กระเป๋าแฟชั่น

กระเป๋าแฟชั่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้ว ม. 4

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
ธูปหอมศิริยากร

ธูปหอมศิริยากร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมอนเพื่อสุขภาพ

หมอนเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

สัตว์จำลองจากเศษวัสดุ  

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

กลุ่มวิสาหกิจจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

กลุ่มจักสานมวยบ้านหนองขามใต้

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 12 ตำบลนางาม

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 12 ตำบลนางาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านขวาวม.9

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านขวาวม.9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ