ผู้ผลิตโอทอป ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแชมพูผสมสมุนไพรบ้านนาไผ่

กลุ่มแชมพูผสมสมุนไพรบ้านนาไผ่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตแชมพูสมุนไพร

กลุ่มผู้ผลิตแชมพูสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มโฮมสเตย์แจ้ซ้อน

กลุ่มโฮมสเตย์แจ้ซ้อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวทุ่่ง

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวทุ่่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเจียรไนแก้วโป่งข่าม

กลุ่มเจียรไนแก้วโป่งข่าม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
koy lanna lampang

koy lanna lampang

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ข้าวแต๋นน้องอุ้ม

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ