ผู้ผลิตโอทอป ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป

NANA HERB (นางอรพร เสียงสูง)

NANA HERB (นางอรพร เสียงสูง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำพริกป่นป้าพิน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำพริกป่นป้าพิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันดอนรอม

กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันดอนรอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อารีเสื้อบาติก

อารีเสื้อบาติก

เสื้อบาติก  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จิราพรผ้าไทย

จิราพรผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมวกจักสาน (นางจิราภา ไสยรัตน์)

หมวกจักสาน (นางจิราภา ไสยรัตน์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ