ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์หนองนาคู

กลุ่มรักษ์หนองนาคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านก่อ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านก่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านเขวิก

กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านเขวิก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ