ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนหนองบัวทอผ้า

วิสาหกิจชุมชนหนองบัวทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยาง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีเย็บปักถักร้อย

กลุ่มสตรีเย็บปักถักร้อย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเอก

กลุ่มสตรีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเอก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค

กลุ่มสตรีชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวปลอดสารบ้านหนองผือ

กลุ่มข้าวปลอดสารบ้านหนองผือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านกล้วย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านกล้วย

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคู

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคู

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กาละแมโบราณแม่หงษ์

กาละแมโบราณแม่หงษ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวปลอดสารพิษบ้านปราสาท

กลุ่มข้าวปลอดสารพิษบ้านปราสาท

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ