ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านก่อ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านก่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านเขวิก

กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านเขวิก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ