ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแซร์ไปร์ใต้

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแซร์ไปร์ใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านกระโดน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านกระโดน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านหนองท่อน

กลุ่มสตรีบ้านหนองท่อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้าขิตสไบ

ทอผ้าขิตสไบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตรองเท้า

กลุ่มผลิตรองเท้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อ้อมไหมไทย

อ้อมไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ