ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีบ้านโป่ง

กลุ่มสตรีบ้านโป่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตาตู้

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านตาตู้

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผ้าไหมลายเกล็ดแก้ว

กลุ่มผ้าไหมลายเกล็ดแก้ว

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวรรค์

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีนาดีเก้ารวมพลัง

กลุ่มสตรีนาดีเก้ารวมพลัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศรีไคล

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศรีไคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ณัฐ กะ เชือกถัก

ณัฐ กะ เชือกถัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์โครเชต์ (นางสุภัค  รจนัย)

ผลิตภัณฑ์โครเชต์ (นางสุภัค รจนัย)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ