ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มบ้านหนองอะลางกิ๊ฟชอป

กลุ่มบ้านหนองอะลางกิ๊ฟชอป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเกลี้ยงสาโท

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเกลี้ยงสาโท

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มน้ำลุกยอผสมน้ำผึ้งแม่บ้านเสียวใหม่พัฒนา

กลุ่มน้ำลุกยอผสมน้ำผึ้งแม่บ้านเสียวใหม่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านหนองหงอก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านหนองหงอก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนคูณน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนคูณน้อย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บ้านเถาวัลย์

บ้านเถาวัลย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธูปหอมศรีลำดวนนำโชค

ธูปหอมศรีลำดวนนำโชค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรป่าชุมชนโนนใหญ่

กลุ่มสมุนไพรป่าชุมชนโนนใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านสมุนไพรตราดอกลำดวน

บ้านสมุนไพรตราดอกลำดวน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ