ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีบ้านเหล่าเชือก

กลุ่มสตรีบ้านเหล่าเชือก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง

กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง

กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มถักโคเชย์

กลุ่มถักโคเชย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย

กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
สานตะกร้าพลาสติก

สานตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทำเเจกันเครื่องเถาวัลย์

กลุ่มทำเเจกันเครื่องเถาวัลย์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้า บ.โจดม่วง ม.10

กลุ่มทอผ้า บ.โจดม่วง ม.10

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าสร้อยสุดา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าสร้อยสุดา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมตำบลผือใหญ่

กลุ่มทอผ้าไหมตำบลผือใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ