ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระแซง

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระแซง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าด้ายลายลูกแก้วบ้านหนองใหญ่

กลุ่มทอผ้าด้ายลายลูกแก้วบ้านหนองใหญ่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านหนองโน

กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านหนองโน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โสมนัสเสื้อสำเร็จรูป

โสมนัสเสื้อสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านขามใหญ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านขามใหญ่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า

กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ม่อนทองไหมไทย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ม่อนทองไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้วบ้านขุนหาญใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้วบ้านขุนหาญใต้

ผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านโป่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านโป่ง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีเมืองใหม่

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศรีเมืองใหม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ