ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

สังวาลย์ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

สังวาลย์ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มณัชชาอาหารไทยและน้ำพริกเมืองขุน

กลุ่มณัชชาอาหารไทยและน้ำพริกเมืองขุน

น้ำพริก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
หจก.ศรีสะเกษทรัพย์สิน

หจก.ศรีสะเกษทรัพย์สิน

ผลิตภัณฑ์สาโทช้างไท เป็นสุราแช่ข้าวเหนียว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.สาโทขุนหาญ

หจก.สาโทขุนหาญ

ผลิตภัณฑ์สุราแช่ข้าวเหนียวดำ สาโทเรือนรัก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก. ตำหนักไทร

หจก. ตำหนักไทร

ผลิต-จำหน่ายสาโท และน้ำลูกยอ ตรา เมืองขุน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.สุรากลั่นชุมชนหนามแท่ง

หจก.สุรากลั่นชุมชนหนามแท่ง

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หจก.หัวนาการสุรา

หจก.หัวนาการสุรา

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวเกรียบมันเทศ พรทิพย์

ข้าวเกรียบมันเทศ พรทิพย์

ข้าวเกรียบมันเทศ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
อัมพรผ้าทอมือลายราชวัตร

อัมพรผ้าทอมือลายราชวัตร

ผ้าทอมือลายราชวัตร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุกานดาพรมเช็ดเท้า

สุกานดาพรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
พิสิฐพงศ์เบาะรองนั่ง

พิสิฐพงศ์เบาะรองนั่ง

เบาะรองนั่ง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
อิฐบล๊อกประสานรุ่งเรืองกิจ

อิฐบล๊อกประสานรุ่งเรืองกิจ

อิฐบล๊อกประสาน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ