ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสุกานดา

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานสุกานดา

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แปรรูปเสื้อผ้านงลักษณ์

แปรรูปเสื้อผ้านงลักษณ์

แปรรูปเสื้อผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รมย์จักสานกล่องข้าว

รมย์จักสานกล่องข้าว

จักสานกล่องข้าว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สวางกระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก

สวางกระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นิสราคุกกี้สิงคโปร์

นิสราคุกกี้สิงคโปร์

นิสราคุกกี้สิงคโปร์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.เอส.ไทย.ฟูดส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.เอส.ไทย.ฟูดส์

ไส้กรอกหมูอีสาน,กุนเชียงหมู,หมูแดดเดียว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.เอส.ไทย.ฟูดส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.เอส.ไทย.ฟูดส์

ไส้กรอกหมูอิสาน, กุนเชียงหมู, หมูแดดเดียว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Kitchareon Garment (1993) Co.,Ltd. (B2B)

Kitchareon Garment (1993) Co.,Ltd. (B2B)

ชุดนักเรียน  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
หจก.ดับบลิว.เอส.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล

หจก.ดับบลิว.เอส.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล

รับประกอบรองเท้าเพื่อส่งออกจากบริษัท DAMART  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านค้าชุมชนตำบลโจดม่วง

ร้านค้าชุมชนตำบลโจดม่วง

เป็นการขายส่งและขายปลีกให้แก่ศูนย์สาธิตการตลาดในแต่ละหมู่บ้าน  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
โรงงานผลิตปปุ๋ยชีวภาพ

โรงงานผลิตปปุ๋ยชีวภาพ

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ