ผู้ผลิตโอทอป สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก

กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานจากต้นกก

กลุ่มจักสานจากต้นกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าวารี

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าวารี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำสะอาด2

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำสะอาด2

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปใยบวบ

กลุ่มแปรรูปใยบวบ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านรวมใจพัฒนาวาริช

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านรวมใจพัฒนาวาริช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ